• English-Home-Slide
  • English-Home-Slide
  • English-Home-Slide

Giới thiệu tổng quát

Thông tin tổng quan
“Toda" trong tiếng Do Thái có nghĩa là "Cảm ơn". Với sứ mạng là một doanh nghiệp vì cộng đồng và mang lại giá trị cho xã hội. Toda Industries luôn luôn mong muốn gởi lời "Cảm ơn" chân thành nhất đến tất cả khách hàng, đối tác và các thành viên của mình trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Toda Industries trở thành một trong những doanh nghiệp năng động trong quá trình hội nhập và khẳng định thương hiệu mang đẳng cấp quốc tế.
Xem thêm